ค้นข้อมูล energy3
Day=2024-05-29  Start Time=14:33  Stop Time=16:33
?d=2024052914331633

แบบค้นจาก energyT -----------------------------------
   ได้ค่าพลังงานในช่วงเวลาค้นหา = 1.82 unit